Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

13.03.2020 - 13.04.2020

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky

Sbírka zákonů, r. 2020, částka 30 v příloze.

Detail Úřední deska

25.02.2020 - 31.12.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 schválené na 1. zasedání ZO Děčany v r. 2020.

Detail Úřední deska

13.01.2020 - 31.12.2020

Schválený rozpočet obce Děčany na r. 2020

- dle paragrafů, organizací a položek - dle závazného ukazatele

Detail Úřední deska

13.01.2020 - 31.12.2025

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025

Schváleno ZO Děčany dne 19.12.2019

Detail Úřední deska

29.07.2019

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Od 26.7.2019 do doby odstranění havarijního stavu silnice III/23753 u obce Lukohořany.

Detail Úřední deska