A picture

Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

12.04.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019, schválené na 1. zasedání ZO Děčany v roce 2019.

Detail Úřední deska

10.04.2019 - 25.05.2019

Volby do Evropského parlamentu 2019

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019.

Detail Úřední deska

08.04.2019 - 24.04.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů.

Detail Úřední deska

27.03.2019 - 25.05.2019

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.a 25. května 2019

Stanovení min. počtu členů volební komise. Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních obvodů.

Detail Úřední deska

10.01.2019 - 31.12.2019

Schválený rozpočet obce Děčany pro rok 2019

Rozpočet obce Děčany pro rok 2019, tak jak jej schválilo zastupitelstvo obce na 6. veřejné schůzi dne 19.12.2018.

Detail Úřední deska