Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

25.06.2020 - 20.09.2020

Veřejná vyhláška Městského úřadu Lovosice, odboru dopravy a silničního hospodářství

Stanoví podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici č. III/2492, silnici č. III/2465 a místní komunikaci, nacházející se v obci Děčany a Solany. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje na dobu od 13. 7. 2020 do 20. 9. 2020.

Detail Úřední deska

11.06.2020 - 31.12.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020, schválené ZO Děčany dne 20.5.2020.

Detail Úřední deska

21.05.2020 - 30.06.2021

Závěrečný účet obce Děčany za r. 2019

Závěrečný účet obce Děčany za r. 2019, tak jak byl schválen na veřejné schůzi zastupitelstva dne 20.5.2020.

Detail Úřední deska

05.05.2020 - 30.09.2020

Veřejná vyhláška Městského úřadu Lovosice, odboru dopravy a silničního hospodářství

Práce na silnici v obci Děčany a Solany - z důvodu označení pracovního místa při opravě a stavbě chodníku.

Detail Úřední deska

03.04.2020 - 31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstva zemědělství ČR.

Detail Úřední deska