Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

02.12.2019 - 19.12.2019

Návrh rozpočtu obce Děčany na r. 2020

S přílohou Fin 2-12 M.

Detail Úřední deska

02.12.2019 - 19.12.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Děčany

Na roky 2021 až 2025.

Detail Úřední deska

28.11.2019 - 14.12.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Odvolání zákazu odběru povrchových vod s účinností od 28.11.2019.

Detail Úřední deska

27.11.2019 - 12.12.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v obci Vojničky. 30.11.2019, od 07:00 do 13:00 h. Podrobnosti jsou ve vyhlášce.

Detail Úřední deska

14.11.2019 - 13.12.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy. Místní úprava provozu v k.ú. Lukohořany. V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k tomuto návrhu připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

Detail Úřední deska