Obsah

Informace k revizím kotlů na pevná paliva

Typ: ostatní
Od 1.1.2017 mají všichni provozovatelé kotlů na pevná paliva povinnost předložit revizi svého kotle.

 

Revize kotlů na pevná paliva

 

Od 1.1.2017 mají všichni provozovatelé kotlů na pevná paliva (domácnosti i podnikatelské subjekty ) povinnost předložit revizi svého kotle. Povinnou kontrolu technického stavu a provozu kotlů zavádí zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. První prohlídka měla být provedena do 31.12.2016, potom následně každé dva roky.  Kontrola se týká kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.  Technickou kontrolou musí projít také lokální topidla s výměníkem. Revizi provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem kotle, která má od něj  udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.  V případě, že výrobce kotlů již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu provést odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného nebo obdobného typu kotle (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce). Doklad o provedené kontrole bude provozovatel kotle na vyžádání předkládat kontrolnímu orgánu ochrany ovzduší. Pokud jej nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 000,- Kč.

Seznam  revizních techniků najdete na  http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 


Vytvořeno: 1. 3. 2017
Poslední aktualizace: 23. 3. 2017 05:52
Autor: místostarosta