Obsah

Všeobecná lékařská a zubní pohotovost

 

Lékařská pohotovost Litoměřice                      Tel.: 416 723 479,  416 723 478

Žitenická 2084, nemocnice C - centrální příjem

Po – Pá:   17 – 20 hod.,  So – Ne – svátky:   10 - 19 hod.

 

Dětská lékařská pohotovost Litoměřice             Tel.: 416 723 125

Žitenická 2084, nemocnice B - dětské odd.

Po – Pá:   17 – 20 hod.,  So – Ne – svátky: 10 - 19 hod.

 

Lékařská pohotovost  Most                             Tel.: 478 031 111, 776 331 441, 774 822 723

J.E. Purkyně 270/5, budova polikliniky

Po – Pá:   18 -21 hod.,  So – Ne - svátky: 10 – 19 hod.

 

Dětská lékařská pohotovost Most                    Tel.: 476 172 537

J.E. Purkyně 270/5, budova polikliniky

Po – Pá:   17 -20 hod.,  So – Ne - svátky:  10 – 19 hod.

 

Zubní pohotovost Most – Poliklinika Most          Tel.: 476 172 434

J.E. Purkyně 270/5, 1.p. polikliniky - přístup

přes centrální příjem (MUDr. T. Sionková)

Pá: 17 - 19 hod., So - Ne: 9 - 17 hod.

 

Všeobecná pohotovost Louny                         Tel.: 415 620 215

Pod Nemocnicí 2503 (boční vchod polikliniky)

Po – Pá:   17 – 20 hod.,  So – Ne – svátky:   9 – 18 hod.

 

Všeobecná dětská pohotovost Louny              Tel.: 415 620 115

Pod Nemocnicí 2503 (boční vchod polikliniky)

Po – Pá:   17 – 20 hod.,  So – Ne – svátky:   9 – 18 hod.

 

Zubní pohotovost Louny – Poliklinika Louny       Tel.: 415 620 134

Pod Nemocnicí 2503 (Poliklinika, ordinace MUDr. Zdeňka  Skály)

So – Ne – svátky:  9 – 12 hod.

 

Každý pacient, u kterého dojde k náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění mimo běžné ordinační hodiny lékařů, má možnost vyhledat pohotovostní službu. Lékařská služba první pomoci slouží k ošetření neodkladných stavů, které není možno odložit do doby pravidelného provozu ordinací praktických lékařů. Lékařská pohotovostní služba poskytuje služby v nezbytném rozsahu ambulantní péče a pokud stupeň postižení nevyžaduje zásah Zdravotnické záchranné služby. V naléhavých případech jako jsou např. závažné postižení zdraví, náhle vzniklé onemocnění, úraz, náhle vzniklá intenzivní bolest, se o pacienty postarají záchranáři Zdravotnické záchranné služby. Lékařská služba první pomoci není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony a v žádném případě není určena pro poskytnutí péče při stavech, které bezprostředně ohrožují život postiženého, mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, nebo způsobí bez rychlého poskytnutí odborné rychlé pomoci trvalé chorobné změny, pokud působí náhlé utrpení a náhlou bolest, či změny v chování a jednání postiženého, které ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí. V případě nutnosti však personál pohotovostní služby poskytne potřebnou odbornou přednemocniční pomoc v rozsahu, který vyžaduje stav postiženého a urychleně zabezpečení jeho předání zdravotnické záchranné službě, která jej dopraví na příslušné oddělení nemocnice. Častými návštěvníky lékařské pohotovosti jsou lidé, které překvapí žaludeční potíže, žlučníkové záchvaty, žlučníkové koliky, bolesti v krku, chřipky apod. Přicházejí i lidé s nejrůznějšími úrazy, které si přivodí přímo doma, při zahradničení nebo při sportu. Poslední dobou narůstají i úrazy způsobené v alkoholickém opojení a podle dostupných statistik jsou tyto úrazy mnohdy srovnatelné i se silvestrem. Zřizovatelem lékařské pohotovosti bývá státní nebo soukromá nemocnice, zdravotnické zařízení, soukromé polikliniky i ostatní zdravotnická zařízení, která jsou v kompetenci města nebo obcí. Nemoci a zdravotní problémy si nevybírají ani den ani hodinu, nikdy nikdo neví, kdy ho tato nepříjemnost může překvapit a kdy bude potřebovat akutní pomoc lékaře. Proto by každý měl znát místo nejbližší lékařské pohotovosti ve svém okolí.