Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

24.09.2022 - 10.10.2022

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Děčany v r. 2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Děčany.

Detail Úřední deska

21.07.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Zákaz odběru povrchových vod s účinností od 25.7.2022 do odvolání.

Detail Úřední deska

08.06.2022 - 31.12.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022, které bylo schváleno na 3. zasedání ZO Děčany dne 31.5.2022.

Detail Úřední deska

01.06.2022 - 30.06.2023

Závěrečný účet obce Děčany za r. 2021

Závěrečný účet obce, Fin2-12M, Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Detail Úřední deska