Navigace

Obsah

Úřední deskaVyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška MěÚ Lovosice, odbor stavebního úřadu a územního plánování 21.11.2022 07.12.2022
ROZHODNUTÍ. Územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby
IE-12-4006826 LT Děčany - Rekonstrukce části vedení NN.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 04.11.2022
OOP Ministerstva zemědělství, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 21.07.2022
Zákaz odběru povrchových vod s účinností od 25.7.2022 do odvolání.
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. 29.07.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Od 26.7.2019 do doby odstranění havarijního stavu silnice III/23753 u obce Lukohořany.

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu obce Děčany na r. 2023 28.11.2022 15.12.2022
Návrh rozpočtu na r. 2023, Fin2-12M.
Záměr pronájmu nemovitosti 28.11.2022 14.12.2022
Jedná se o objekt, který je využíván jako pohostinství.
Záměr prodeje pozemku 23.11.2022 09.12.2022
Obec Děčany zveřejňuje záměr prodat pozemek v k.ú. Solany. Podrobnosti naleznete v příloze.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 22.11.2022 14.01.2023
konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.
Rozpočtové opatření č. 5/2022 01.11.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022 bylo schváleno na ustavujícím zasedání ZO Děčany dne 19.10.2022.
Rozpočtové opatření č. 4/2022 07.10.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022, tak jak bylo schváleno na 5. veřejné schůzi ZO Děčany dne 22. září 2022.
Rozpočtové opatření č. 3/2022 08.06.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022, které bylo schváleno na 3. zasedání ZO Děčany dne 31.5.2022.
Závěrečný účet obce Děčany za r. 2021 01.06.2022 30.06.2023
Závěrečný účet obce, Fin2-12M, Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky 19.05.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) vydal Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti obce Děčany. Jde o stavy vedené v katastru nemovitostí k 1. 2. 2022.
Rozpočtové opatření č. 2/2022 14.04.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022, které bylo schváleno na 2. zasedání ZO Děčany dne 31.3.2022.
Rozpočtové opatření č. 1/2022 22.02.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022, které bylo schváleno na 1. veřejné schůzi ZO Děčany dne 3. února 2022.
Rozpočet obce Děčany na r. 2022 07.01.2022 31.12.2022
Rozpočet byl schválen na 4. zasedání ZO Děčany dne 16.12.2021.
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 24.03.2021 24.03.2024
Smlouva s paní Janou Svítilovou na finanční výpomoc z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 02.11.2020 02.11.2023
Smlouva s paní Marií Kuglerovou na finanční výpomoc z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025 13.01.2020 31.12.2025
Schváleno ZO Děčany dne 19.12.2019