Navigace

Obsah

Úřední deskaVyhlášky

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Děčany v r. 2022 24.09.2022 10.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Děčany.
Rozpočtové opatření č. 3/2022 08.06.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022, které bylo schváleno na 3. zasedání ZO Děčany dne 31.5.2022.
Závěrečný účet obce Děčany za r. 2021 01.06.2022 30.06.2023
Závěrečný účet obce, Fin2-12M, Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky 19.05.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) vydal Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti obce Děčany. Jde o stavy vedené v katastru nemovitostí k 1. 2. 2022.
Rozpočtové opatření č. 2/2022 14.04.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022, které bylo schváleno na 2. zasedání ZO Děčany dne 31.3.2022.
Rozpočtové opatření č. 1/2022 22.02.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022, které bylo schváleno na 1. veřejné schůzi ZO Děčany dne 3. února 2022.
Rozpočet obce Děčany na r. 2022 07.01.2022 31.12.2022
Rozpočet byl schválen na 4. zasedání ZO Děčany dne 16.12.2021.
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 24.03.2021 24.03.2024
Smlouva s paní Janou Svítilovou na finanční výpomoc z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 02.11.2020 02.11.2023
Smlouva s paní Marií Kuglerovou na finanční výpomoc z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025 13.01.2020 31.12.2025
Schváleno ZO Děčany dne 19.12.2019