Obsah

Nové chodníky v Děčanech a Solanech

Typ: ostatní
LogoProjekt Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Děčany je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logo

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Děčany
 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009744
 

Projekt řeší stavební úpravy chodníku v obci Děčany, konkrétně místní části Děčany a Solany, chodníky vedou podél komunikací III. třídy, konkrétně číslo III/2492 a silnice III/23752. Tyto komunikace vedou středem intravilánu obou místních částí.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy, vybudovat chodník včetně napojení na zastávky veřejné hromadné dopravy, aby naplňoval potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projekt Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Děčany je spolufinancován Evropskou unií.

 


Příloha

Vytvořeno: 3. 8. 2020
Poslední aktualizace: 29. 3. 2022 12:06
Autor: starosta