Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška MěÚ Lovosice, odbor stavebního úřadu a územního plánování

ROZHODNUTÍ. Územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby
IE-12-4006826 LT Děčany - Rekonstrukce části vedení NN.

Vyvěšeno: 21. 11. 2022

Datum sejmutí: 7. 12. 2022

Zodpovídá: starostka

Zpět