Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

11.08.2020 - 20.08.2020

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Děčany

20.8.2020 od 19:00 v Děčanech.

Detail Úřední deska

03.08.2020 - 03.10.2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů

Platí pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. - 3. 10. 2020.

Detail Úřední deska

03.08.2020 - 03.10.2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva kraje

Týká se okrskové volební komise v Děčanech pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020.

Detail Úřední deska

28.07.2020

Sdělení

Opatření na Městském úřadě v Lovosicích.

Detail Úřední deska

28.07.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Opatření Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů.

Detail Úřední deska