Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

09.10.2019 - 25.10.2019

Výpis usnesení z 4. zasedání ZO Děčany v r. 2019

Výpis usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Děčany, konaného dne 20.9.2019 v 19.00 hod v kulturním zařízení v Děčanech.

Detail Úřední deska

09.10.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č.3/2019, které bylo schváleno na 4. veřejné schůzi ZO Děčany dne 20.9.2019.

Detail Úřední deska

01.10.2019 - 30.11.2019

Oznámení o výkonu zeměměřičských činností pro aktualizaci ZABAGED v r. 2019

Oznámení Zeměměřičského úřadu Praha. Termín topografického šetření 10-11/2019.

Detail Úřední deska

29.07.2019

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Od 26.7.2019 do doby odstranění havarijního stavu silnice III/23753 u obce Lukohořany.

Detail Úřední deska

18.07.2019 - 30.06.2020

Schválený závěrečný účet obce Děčany za rok 2018

Schválený závěrečný účet obce Děčany za r. 2018, Fin2-12.2018, Příloha 12.2018, Rozvaha 12.2018, Výkaz zisku a ztráty 12.2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Děčany za r. 2018.

Detail Úřední deska