Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

26.05.2020 - 11.06.2020

Záměr prodeje pozemku

Obec Děčany zveřejňuje záměr prodat pozemek parc. č. 111/4 o výměře 61 m2 a parc. Č. 111/6 o výměře 67 m2 v k.ú. Solany.

Detail Úřední deska

21.05.2020 - 30.06.2021

Závěrečný účet obce Děčany za r. 2019

Závěrečný účet obce Děčany za r. 2019, tak jak byl schválen na veřejné schůzi zastupitelstva dne 20.5.2020.

Detail Úřední deska

05.05.2020 - 30.09.2020

Veřejná vyhláška Městského úřadu Lovosice, odboru dopravy a silničního hospodářství

Práce na silnici v obci Děčany a Solany - z důvodu označení pracovního místa při opravě a stavbě chodníku.

Detail Úřední deska

03.04.2020 - 31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstva zemědělství ČR.

Detail Úřední deska

25.02.2020 - 31.12.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 schválené na 1. zasedání ZO Děčany v r. 2020.

Detail Úřední deska