Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

25.05.2018 - 30.06.2018

Návrh závěrečného účtu obce Děčany za rok 2017

Návrh závěrečného účtu + přílohy + Zpráva o výsledku hospodaření obce Děčany za rok 2017.

Detail Úřední deska

18.04.2018 - 18.07.2018

Oznámení SPÚ ČR o zamýšleném převodu pozemků

Týká se parcel 102/1, 102/2 a 102/3 v k.ú. Děčany.

Detail Úřední deska

11.04.2018 - 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočtové opatření schválené na 1. zasedání ZO Děčany v r. 2018.

Detail Úřední deska

07.02.2018 - 30.09.2018

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Semeč

Tato revize katastru nemovitostí proběhne od 9.4.2018 do 30.9.2018.

Detail Úřední deska

15.01.2018 - 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2020

Schváleno na 4. zasedání ZO Děčany dne 19.12.2017.

Detail Úřední deska