Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

18.02.2020 - 05.03.2020

Záměr směny pozemků v k.ú. Děčany

Záměr schálen ZO Děčany na 1. zasedání v r. 2020 (viz usnesení č. 10).

Detail Úřední deska

18.02.2020 - 05.03.2020

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Lukohořany

Záměr byl schválen ZO Děčany na 1. zasedání v r. 2020 (viz usnesení č. 11).

Detail Úřední deska

17.02.2020 - 04.03.2020

Výpis usnesení z 1. zasedání ZO Děčany v r. 2020

Včetně přílohy "Obsah změny č. 2 ÚP Děčany".

Detail Úřední deska

13.01.2020 - 31.12.2020

Schválený rozpočet obce Děčany na r. 2020

- dle paragrafů, organizací a položek - dle závazného ukazatele

Detail Úřední deska

13.01.2020 - 31.12.2025

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025

Schváleno ZO Děčany dne 19.12.2019

Detail Úřední deska