Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

07.02.2018 - 30.09.2018

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Semeč

Tato revize katastru nemovitostí proběhne od 9.4.2018 do 30.9.2018.

Detail Úřední deska

15.01.2018 - 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2020

Schváleno na 4. zasedání ZO Děčany dne 19.12.2017.

Detail Úřední deska

15.01.2018 - 31.12.2018

Schválený rozpočet roku 2018

Rozpočet byl schválen na 4. zasedání ZO Děčany dne 19.12.2017

Detail Úřední deska

12.07.2017 - 30.06.2018

Schválený závěrečný účet obce Děčany za rok 2016

Schválený závěrečný účet obce Děčany za rok 2016.

Detail Úřední deska

02.03.2015 - 31.12.2019

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019.

Detail Úřední deska