Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

19.06.2019 - 27.06.2019

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Děčany

27.6.2019 od 19:00 v Děčanech. Podrobnosti jsou v příloze.

Detail Úřední deska

06.06.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č.2/2019

Rozpočtové změny roku 2019 - rozpočtové opatření č.2/2019.

Detail Úřední deska

28.05.2019 - 30.06.2019

Návrh závěrečného účtu obce Děčany za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Děčany za rok 2018, včetně příloh.

Detail Úřední deska

12.04.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019, schválené na 1. zasedání ZO Děčany v roce 2019.

Detail Úřední deska

10.01.2019 - 31.12.2019

Schválený rozpočet obce Děčany pro rok 2019

Rozpočet obce Děčany pro rok 2019, tak jak jej schválilo zastupitelstvo obce na 6. veřejné schůzi dne 19.12.2018.

Detail Úřední deska