Menu
Děčany Lukohořany, Semeč, Solany

                                                                    V pátek 29. 9. 2023 bude Obecní úřad uzavřen.

Program rozvoje obce

 

POTŘEBA TVORBY STRATEGIE

Na úvod tohoto strategického dokumentu je žádoucí identifikovat potřebu jeho vytvoření. Třemi základními důvody jsou zejména:

  • • přirozená potřeba koordinace rozvoje dané oblasti,
  • • orientace v dotačních příležitostech a
  • • legislativa.

Primárním důvodem přípravy nového programu rozvoje je samotná přirozená potřeba vzniku či aktualizace ucelené koncepce rozvoje území. Program rozvoje obce (PRO) představuje zásadní dlouhodobý dokument, který napomůže konkrétnímu zacílení aktivit v nejbližších letech a určí směr budoucího rozvoje obce. V rámci procesu tvorby dokumentu je standardně realizována diskuse zástupců zpracovatelů s hlavními aktéry rozvoje z veřejného, soukromého i neziskového sektoru s cílem v maximální možné míře v procesu přípravy dokumentu zohlednit jejich dílčí postoje. Tento rozvojový dokument je také podkladem pro sestavování obecních rozpočtů i pro kooperaci se záměry uvedenými v různých nadregionálních koncepčních doku-mentech. Další z motivací k pořízení programu rozvoje je zefektivnit využití finančních zdrojů s důrazem na zapracování externích zdrojů. Nabídka dotací je tematicky velmi obsáhlá a vyžaduje efektivní koordinaci. I proto je nutné s dostatečným předstihem definovat rozvojové priority, monitorovat dotační příležitosti ve vztahu k nastaveným rozvojovým prioritám a jednotlivé projekty včas připravit. Mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument je navíc v případě některých dotací již jednou ze základních formálních podmínek pro jejich čerpání. Obdobně je program rozvoje obce zásadní i pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v programovém období 2021–2027+.

V neposlední řadě je nutné zmínit také legislativní souvislosti, kdy program rozvoje obce je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

Program rozvoje obce Děčany na r. 2023 - 2030 (2.9 MB)

Obec

Kalendář odpadů

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28
2
29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
1
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pranostika

 

29. září

 

Kolem svatého Michala

daří se nejlépe zimní setba.

Ústecký kraj

 

Ústecký kraj

 

ČEZ

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Knihovna SOLANY

Náhodný výběr z galerie

1

Zajímavosti v okolí

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
1
15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
1
27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Počasí v obci

Plánované akce v obci

Kalendář akcí v obci r.2023

Mohlo by Vás zajímat