Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

12.05.2022 - 28.05.2022

Veřejná vyhláška MěÚ Lovosice, odbor stavebního úřadu a územního plánování

Územní rozhodnutí „Datová síť Strejda.Net – Děčany – Semeč“.

Detail Úřední deska

12.05.2022 - 28.05.2022

Veřejná vyhláška MěÚ Lovosice, odbor stavebního úřadu a územního plánování

Územní rozhodnutí. Datová síť Strejda.Net – Solany – Děčany.

Detail Úřední deska

11.05.2022 - 27.05.2022

Veřejná vyhláška. Územní plán Děčany - Změna č. 2

Oznámení o vydání Územního plánu Děčany – Změna č. 2 ve formě opatření obecné povahy s odůvodněním a zpracování úplného znění Územního plánu Děčany po této změně.

Detail Úřední deska

02.05.2022 - 18.05.2022

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby

Veřejná telekomunikační síť "Bílá místa Teplicko - Solany".

Detail Úřední deska

26.04.2022 - 26.05.2022

Veřejná vyhláška FÚ Ústeckého kraje

Hromadný předpisný seznam čj. 1022257/22/2500-11420-501400 je zpřístupněn k nahlédnutí. Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022.

Detail Úřední deska