Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat lépe s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Veškeré dokumenty vystavené zde na úřední desce jsou též k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Děčanech.


Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jiří Týce
Starosta

Aktuálně

07.05.2021 - 23.05.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany * odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru * oddělení stavební úřad

Detail Úřední deska

29.04.2021 - 31.05.2022

Návrh závěrečného účtu obce Děčany za rok 2020

Návrh závěrečného účtu, Fin2-12M 12.2020, příloha 12.2020, rozvaha 12.2020, výkaz zisku a ztráty 12.2020, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Detail Úřední deska

23.04.2021 - 26.05.2021

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Ústecký kraj

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.

Detail Úřední deska

06.04.2021 - 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 schválené na 1. zasedání ZO Děčany v r. 2021.

Detail Úřední deska

13.01.2021 - 31.12.2021

Schválený rozpočet obce Děčany na r. 2021

Rozpočet byl schválen na 5. veřejné schůzi ZO Děčany dne 17.12.2020.

Detail Úřední deska